Jegstrukturerende psykoterapi – senere erfaringer

Jegstrukturerende psykoterapi

Senere erfaringer

1989 – 1994

af

Palle Villemoes

Dansk oversættelse: Niels Ljungberg og Harald Villemoes

Psykoterapienheden i Härnösand 1994

Henta svenska PDF i bokformat:
Jegstrukturerende psykoterapi – senare rön

Henta svenska PDF i A4-format:
Jegstrukturerende psykoterapi – senare rön

Hent dansk PDF i bogformat:
Jegstrukturerende psykoterapi – senere erfaringer

Hent dansk PDF i A4-format:
Jegstrukturerende psykoterapi – senere erfaringer

Copyright (c) 2016 - harald Villemoes - harald(at)villemoes.dk