Bo Edenius: GUD ELLER SVENSSON

GUD ELLER SVENSSON

Om en teori för psykos och
utveckling av en behandlingsmetod

af

Bo Edenius

UMEÅ UNIVERSITY MEDICAL DISSERTATIONS
New Series No 597 – ISSN 0346-6612 – ISBN 91-7191-632-6
From the Department of Psychiatry, Umeå University, Umeå, Sweden

Henta PDF:
Gud eller Svensson – Bo Edenius

Copyright (c) 2016 - harald Villemoes - harald(at)villemoes.dk